Hal Tarihçesi

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra kabzımal unvanı ile faaliyet gösterenler eski tütün gümrüğünde çalışırlardı. Mallar tren, deniz motoru ve at arabaları ile gelirdi. Bir kısım Anadolu’dan gelen mallar ise Haydarpaşa’ya trenle oradan da motorla hale getirilerek satışa sunulurdu.

Daha sonra ilerleyen teknoloji ile birlikte hallere mal sevkıyatı da biçim değiştirmiş, gelişen karayolları ile demir ve deniz yolları taşımacılığı , karayolları taşımacılığına dönüşmüştür.

İstanbul Hali daha sonra Yemiş İskelesi'ne geçmiş , oradan da Unkapanı yangınında tamamen yok olan Eminönü ile Unkapanı arasındaki bölgeye taşınmıştır. Hallerin eski adı MEYVEHOŞ olarak anılırdı.

Bostan sergileri ise; Sirkeciden sonra bugünkü Ticaret Odası'nın yerinde çalışmakta iken daha sonra 1935 yılında açılan merkez halin Unkapanı yönündeki yerine taşınmıştır. 1935 yılında ilk yapılan merkez hale ilaveler yapılmıştır. Artan nüfus ve buna paralel büyüyen tüketime ayak uydurmak amacıyla yapılan ek binalar sebze kısmı ayrıca parsel ve körfez adıyla anılmaktadır. Bu arada eski balık hali de sebze hali kapsamına alınmıştır.

Merkez Hal B1 Blok Üst Kat Bayrampaşa / İstanbul - Türkiye
Telefon: +90 212 437 37 53 -54 - 55    Faks:  +90 212 437 37 56
E-posta:    info@ismeyder.org.tr